Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

A Sat Nam Jóga / Sat Nam Program / Domján Mária egyéni vállalkozó szolgáltatásaihoz

hatályos: 2017. július 1-től visszavonásig

BEVEZETÉS

 1. Jelen szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett www.satnamjoga.hu és www.satnamprogram.hu honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
 2. Jelen szerződés alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.
 3. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.

 

ÁLTALÁNOS ADATOK

 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI SZÁMA
  • A szolgáltató neve: Domján Mária egyéni vállalkozó.
  • A szolgáltató székhelye: 1118 Ménesi út 23/A
  • A szolgáltató postacíme: 1118 Ménesi út 23/A
  • A szolgáltató nyilvántartási száma: 53307246
  • A szolgáltató adószáma: 69523377-1-43
  • A szolgáltató bankszámlaszáma: OTP 11773401-00251677-00000000
  • IBAN: HU55117734010025167700000000
  • BIC: OTPVHUHB
  • Web: www.satnamprogram.hu, www.satnamjoga.hu
  • e-mail: info@satnamjoga.hu
 • 2. A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE

 

A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások egyszeri igénybevételére.
 2. A Megrendeléssel a Megrendelő jogot szerez a megvásárolt programon vagy workshopon való részvételre. Ennek feltétele, hogy a Megrendelő a Szolgáltató részére fizesse meg a részvételi díjat.
 3. A Megrendeléssel a Megrendelő hozzáférést kap az adott workshop videóihoz. A videókhoz való hozzáférés hosszúsága az adott programtól függ, mely információ részletesen le van írva az adott program vagy workshop leírásában.
 4. A Megrendeléssel a Megrendelő jogot szerez a megrendelt programon való részvételre. Ehhez meg kell adnia a regisztrált e-mail címét, vagy regisztrálnia kell a kurzus egyéb platformjaira.
 5. A Megrendelő a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSzF-ben foglaltakat. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
 6. A programokra a jelentkezés gomb vagy a regisztráció gomb megnyomásával tud jelentkezni a Megrendelő a program ismertető oldalán. Először ki kell tölteni a jelentkezési űrlapot, bepipálni az ÁSZF elfogadását, és átutalni a megadott bankszámlaszámra a program díját vagy használni a kártyás fizetést. Ezután az emailben kapott azonosítóval és jelszóval a Megrendelő be tud lépni a programba. Kártyás fizetés esetén a rendszer minden hó azonos napján fogja levonni a pénzt a kártyáról, egészen addig, amíg a Megrendelő benne van a programban. Ha a Megrendelő le akarja mondani a programot, akkor azt annak belső felületén a Fiókom menüpont alatt megteheti. Innentől kezdve azonban megszűnik a Megrendelő programhoz való hozzáférése, tehát nem fogja elérni az oktató anyagokat, és csak a következő kapunyitási lehetőségnél lesz módja újra csatlakozni. 

 

A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Domján Mária e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásait megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Megrendelő) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSzF-ben foglalt feltételek szerint.
 2. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások határidőre történő teljesítésére. Felek a kivitelezés határidejét a Szolgáltató által bekért adatok megérkezését és a Megrendelővel folytatott egyeztetést követően kezdik számolni. Amennyiben a munkafolyamat megköveteli a szolgáltatás elvégzése közbeni egyeztetést, ennek az ideje nem számít bele a munkafolyamat vállalási határidejébe. Ezzel kapcsolatosan Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő megkeresésére 24 órán belül reagál.
 3. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának teljes kiegyenlítésétől számított 8 munkanapon belül teljeskörűen biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél (alvállalkozó, szerződéses vagy konzorciumos) partner által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik. A szolgáltató kapcsolattartásra megjelölt hivatalos e-mail címeire beérkezett, vagy postai úton beküldött módosítási kéréseket a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül feldolgozni, azokra érdemben reagálni.
 4. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. Az a számlát a szolgáltató megrendelés és befizetés után állítja ki, melyet a Megrendelő a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni. A Szolgáltató ezen számla ellenértékének Szolgáltató bankszámlájára való beérkezésekor, de legkésőbb a Megrendelővel előre egyeztetett munkanapon a munkát elkezdeni köteles.

 

A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, A SZERZŐDÉS TARTALMA

 1. Domján Mária e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatást megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Megrendelő) részére az alábbiakban (6.3, 6.4), valamint az érvényes árlistában meghatározott szolgáltatásokat biztosítja a jelen ÁSzF-ben foglalt feltételek szerint.
 2. A Megrendelő a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSzF-ben foglaltakat. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
 3. A szolgáltatás a megadott online és offline programok, a Szolgáltató weboldalain és árlistájában meghirdetett díjcsomagok alapján. A Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott és előfizetett díjcsomagban felsorolt szolgáltatásokat nyújtja.

 

MINDEN SZOLGÁLTATÁSRA ÉRVÉNYES ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 1. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSzF-et, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Megrendelőt honlapján, valamint a Megrendelő e-mail címén. Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága igazolhatóan veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az ÁSzF-et, erről azonban köteles előzetesen írásos tájékoztatást (indoklást) nyújtani Előfizetőinek. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
 2. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás.
 3. A Szolgáltató felelőssége: a Szolgáltató maximum a neki fizetett díj illetve az adott program megadott időtartamának erejéig vállal anyagi felelősséget. Kivételt képeznek a biztosítás jellegű szolgáltatások és az egyedi megállapodások. Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.
 4. Titoktartási nyilatkozat: a Szolgáltató vállalja, hogy a vállalással kapcsolatban tudomására jutott adatokat szigorú üzleti titokként kezeli. Ez alól kivételt képeznek a Megrendelő által átadott, kifejezetten online megjelenéshez szükséges anyagok, illetve ahol a Megrendelő másképpen rendelkezik.
 5. A Megrendelő az Adatkezelési tájékoztatót elolvasta és az abban foglaltakat elfogadja.
 6. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak felhasználásához.
 7. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
 8. A sikeres fizetéssel a Megrendelő jogot szerez a Megrendelésben foglalt programon vagy workshopon való részvételre.
 9. A Megrendelő a fizetés által véglegesíti a jelentkezését az adott programra vagy workshopra. Amennyiben nem tud részt venni az alkalmon, a befizetett összeg felhasználható a Szolgáltatónál a program kezdő időpontjától számított 60 napon belül. Pénz visszafizetés csak a Szolgáltató hibájából elmaradó program esetén lehetséges.
 10. Online tanfolyam esetén a tanfolyam kiírásában meghatározott időtartamban a Megrendelő hozzáférése garantált az anyagokhoz. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő oldalán fellépő vagy fennálló internetes vagy számítástechnikai eszközök miatt létrejövő problémákért.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek: a Szolgáltató részéről a www.satnamprogrma.hu/satnamjoga.hu honlapon a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail-címek, az Előfizető részéről pedig a honlapokon leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.
 2. A munkanapokon 12:00 óráig beérkezett e-mailekre Szolgáltató legkésőbb 24 óráig érdemi választ ad. Az érdemi válasz azt jelenti, hogy Szolgáltató megválaszolja az e-mailt, vagy megírja, hogy mikor tud választ adni.
 3. Szolgáltató számlaadási kötelezettségének a számlázz.könnyen.hu online számlázórendszerrel, elektronikus formában tesz eleget. A számlázó rendszer megfelelőségi nyilatkozata Szolgáltatónál rendelkezésre áll, azt kérésre megküldi Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelőnek nem áll módjában az elektronikus számla befogadása, úgy azt megrendeléskor, a számlázás megkezdése előtt jelezheti Szolgáltató felé, mely esetben Szolgáltató hagyományos, papír alapú számlát állít ki és küld meg. A számla kiegyenlítésével Megrendelő elismeri, hogy az elektronikus számlát befogadja.
 4. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.
 5. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.
 6. Jelen szerződés elfogadásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 7. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára és felelősségére veszi igénybe. Szolgáltató javasolja orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzését.
 8. Jelen szerződés elfogadásával a Megrendelő elismeri, a Szolgáltatás igénybevétele során a Megrendelőt ért bármiféle sérülés esetén a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben semmiféle követelést, igényt nem támaszt.
 9. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen szerződést egyoldalúan módosítani. A módosítás a honlapon való közzététellel válik hatályossá.
 10. A www.satnamjoga.hu és a www.satnamprogram.hu honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.