Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

A Sat Nam Jóga / Sat Nam Program / Domján Mária egyéni vállalkozó szolgáltatásaihoz

hatályos: 2017. július 1-től visszavonásig

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett www.satnamjoga.hu és www.satnamprogram.hu honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
 2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató a satnamjoga.hu és a satnamprogram.hu weboldalakon (a továbbiakban együttesen: „Weboldalak”) nyújt.
 3. A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján törlésre kerül.
 4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Megrendelőinket a weblapra lépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk.
 5. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.

ÁLTALÁNOS ADATOK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a

 • A szolgáltató neve: Domján Mária egyéni vállalkozó
 • A szolgáltató székhelye: 1118 Ménesi út 23/A
 • A szolgáltató postacíme: 1118 Ménesi út 23/A
 • A szolgáltató nyilvántartási száma: 53307246
 • A szolgáltató adószáma: 69523377-1-43
 • A szolgáltató bankszámlaszáma: OTP 11773401-00251677-00000000
 • IBAN: HU55117734010025167700000000
 • BIC: OTPVHUHB

mint szolgáltató és a Szolgáltató (a továbbiakban: „Megrendelő”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások egyszeri igénybevételére.
 2. A Megrendeléssel a Megrendelő jogot szerez a megvásárolt programon vagy workshopon való részvételre. Ennek feltétele, hogy a Megrendelő a Szolgáltató részére fizesse meg a részvételi díjat.
 3. A Megrendeléssel a Megrendelő hozzáférést kap az adott workshop videóihoz. A videókhoz való hozzáférés hosszúsága az adott programtól függ, mely információ részletesen le van írva az adott program vagy workshop leírásában.
 4. A Megrendeléssel a Megrendelő jogot szerez a megrendelt programon való részvételre. Ehhez meg kell adnia a regisztrált e-mail címét, vagy regisztrálnia kell a kurzus egyéb platformjaira.
 5. A Megrendelő a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSzF-ben foglaltakat. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
 6. A programokra a jelentkezés gomb vagy a regisztráció gomb megnyomásával tud jelentkezni a Megrendelő a program ismertető oldalán. Kérjük, a megrendelés leadása előtt tekintse át jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót. A vásárlás befejezéséhez a jelölőnégyzet kipipálásával a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megértette és elfogadja. Az átutalásos vagy a bankkártyás fizetés után az emailben kapott azonosítóval és jelszóval a Megrendelő be tud lépni a programba. Kártyás fizetés esetén a rendszer minden hó azonos napján fogja levonni a pénzt a kártyáról, egészen addig, amíg a Megrendelő benne van a programban. Ha a Megrendelő le akarja mondani a programot, akkor azt annak belső felületén a Fiókom menüpont alatt megteheti. Innentől kezdve azonban megszűnik a Megrendelő programhoz való hozzáférése, tehát nem fogja elérni az oktató anyagokat, és csak a következő kapunyitási lehetőségnél lesz módja újra csatlakozni.
 7. Ha a vételár kifizetése online bankkártyás úton történik, akkor átirányítjuk a Barion oldalára.A sikeres bankkártyás fizetést követően a megrendelést visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg a Megrendelőhöz, melyben a megrendelt Szolgáltatás megnevezése, a fizetési mód, a végösszeg, továbbá az elektronikus számla is megtalálható. Amennyiben nem találná az elektronikus számláját tartalmazó e-mailt, kérjük, azonnal jelezze felénk és mi elküldjük újra.Online elérhető workshop vásárlása esetén ugyanebben az e-mailben a Megrendelő megkapja az workshophoz a hozzáférési adatokat.Továbbá a sikeres tranzakcióról minden esetben a bankkártyás fizetés szolgáltatója, a Barion is küld e-mailt.Egyes esetekben – melyekről az adott ajánlatban kap tájékoztatást – a tananyagok hozzáférhetősége nem a sikeres bankkártyás fizetést követően, hanem az ajánlatban ismertetett dátummal válik elérhetővé (pl.: membership program kezdés), de hozzáférési fiókja létrejön, és kiküldésre kerül.
 8. A megrendelőnek az elküldés előtt kötelessége ellenőrizni, hogy megrendelése mindenben megfelel-e szándékának. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy nem érkezett meg a visszaigazoló e-mail, azt haladéktalanul jelezze felénk az info@satnamjoga.hu e-mail címen!
 9. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót továbbá nem terheli felelősség az abból adódó károkért, hogy a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból, hozzáférhetővé válik.

A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Domján Mária e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásait megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Megrendelő) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.
 2. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások határidőre történő teljesítésére. Felek a kivitelezés határidejét a Szolgáltató által bekért adatok megérkezését és a Megrendelővel folytatott egyeztetést követően kezdik számolni. Amennyiben a munkafolyamat megköveteli a szolgáltatás elvégzése közbeni egyeztetést, ennek az ideje nem számít bele a munkafolyamat vállalási határidejébe. Ezzel kapcsolatosan Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő megkeresésére 24 órán belül reagál.
 3. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának teljes kiegyenlítésétől számított 8 munkanapon belül teljeskörűen biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél (alvállalkozó, szerződéses vagy konzorciumos) partner által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik. A szolgáltató kapcsolattartásra megjelölt hivatalos e-mail címeire beérkezett, vagy postai úton beküldött módosítási kéréseket a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül feldolgozni, azokra érdemben reagálni.
 4. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. Az a számlát a szolgáltató megrendelés és befizetés után állítja ki, melyet a Megrendelő a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni. A Szolgáltató ezen számla ellenértékének Szolgáltató bankszámlájára való beérkezésekor, de legkésőbb a Megrendelővel előre egyeztetett munkanapon a munkát elkezdeni köteles.

A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, A SZERZŐDÉS TARTALMA

 1. Domján Mária e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatást megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Megrendelő) részére az alábbiakban (6.3, 6.4), valamint az érvényes árlistában meghatározott szolgáltatásokat biztosítja a jelen ÁSzF-ben foglalt feltételek szerint.
 2. A Megrendelő a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSzF-ben foglaltakat. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
 3. A szolgáltatás a megadott online és offline programok, a Szolgáltató weboldalain és árlistájában meghirdetett díjcsomagok alapján. A Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott és előfizetett díjcsomagban felsorolt szolgáltatásokat nyújtja.
 4. A szerződés tárgya előfizetéses program esetén: A Megrendelő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében jógával, meditációval és önfejlesztéssel kapcsolatos anyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb anyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden hónap első napján közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Domján Mária.

DÍJFIZETÉS

 1. Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.
 2.  A díjfizetéssel a Megrendelő hozzáférést vásárol a program vagy workshop anyagokhoz. A hozzáférés minden esetben időben korlátos, 40 nap vagy 1 hónapos időtartamú, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató. 
 3. A Megrendelő csak akkor jogosult a program vagy workshop anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Megrendelő részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.
 4. A díjfizetés történhet a Szolgáltatás oldalán bankkártyás vagy Barion tárcás fizetéssel, illetve banki átutalással.
 5. Előfizetés vásárlásakor a Szolgáltató a megadott időszakonként levonhatja az előfizetés összegét a Megrendelő bankszámlájáról.
 6. Ismétlődő bankkártyás fizetés esetén e-mailben (info@satnamjoga.hu) kell jelezni a szolgáltatás lemondásának szándékát.
 7. A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki, a számlakivonaton a Barion Payment Zrt. fog szerepelni.
 8. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 9. Amennyiben a vásárlás során Barion fiókot regisztrál, abban az esetben a havonta küldött számlakivonatokon a Barion Payment Zrt. fog szerepelni.

Ismétlődő bankkártyás fizetés

A satnamprogram.hu honlapon lehetőség van havidíjas szolgáltatás megrendelésére.

Az Ismétlődő fizetés egy, a Barion által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Vevő a megrendelni kívánt termék, vagy szolgáltatás megrendeléskor (a termék megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásval), hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

Az Ismétlődő fizetés típusa

Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

A havi előfizetéses satnamprogram havi díja 7000 HUF, ami minden adott hónap 3-ig kerül levonásra. Az aktuális hónap a beérkezett összeg jóváírása után kezdhető meg.

Az elállás joga

Ismétlődő bankkártyás fizetés esetén emailben (info@satnamjoga.hu) kell jelezni a szolgáltatás lemondásának szándékát. A lemondási szándék jelzését követően 24 órán belül megszüntetésre kerül az ismétlődő fizetés. Lemondás esetén az addig levont összeg vissza nem térítendő. Továbbá a megvásárolt előfizetésből hátralévő időszak teljes egészében kifizetendő.

MINDEN SZOLGÁLTATÁSRA ÉRVÉNYES ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 1. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSzF-et, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Megrendelőt honlapján, valamint a Megrendelő e-mail címén. Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága igazolhatóan veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az ÁSzF-et, erről azonban köteles előzetesen írásos tájékoztatást (indoklást) nyújtani Előfizetőinek. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
 2. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás.
 3. A Szolgáltató felelőssége: a Szolgáltató maximum a neki fizetett díj illetve az adott program megadott időtartamának erejéig vállal anyagi felelősséget. Kivételt képeznek a biztosítás jellegű szolgáltatások és az egyedi megállapodások. Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.
 4. Titoktartási nyilatkozat: a Szolgáltató vállalja, hogy a vállalással kapcsolatban tudomására jutott adatokat szigorú üzleti titokként kezeli. Ez alól kivételt képeznek a Megrendelő által átadott, kifejezetten online megjelenéshez szükséges anyagok, illetve ahol a Megrendelő másképpen rendelkezik.
 5. A Megrendelő az Adatkezelési tájékoztatót elolvasta és az abban foglaltakat elfogadja.
 6. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak felhasználásához.
 7. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
 8. A sikeres fizetéssel a Megrendelő jogot szerez a Megrendelésben foglalt programon vagy workshopon való részvételre.
 9. A Megrendelő a fizetés által véglegesíti a jelentkezését az adott programra vagy workshopra. Amennyiben nem tud részt venni az alkalmon, a befizetett összeg felhasználható a Szolgáltatónál a program kezdő időpontjától számított 60 napon belül. Pénzvisszafizetés csak a Szolgáltató hibájából elmaradó program esetén lehetséges.
 10. Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelés elküldésére szolgáló gombra történő kattintás előtt bármikor lehetőség van.A videókat a Megrendelő egy, a nevére automatikusan létrehozott felhasználói fiókkal (e-mail cím és jelszó) éri el az satnamprogram.hu oldalon bejelentkezve. Ezen oldalon belül a Profilom menüpont alatt van lehetőség bejelentkezési és egyéb személyes adatok módosítására.Amennyiben a megrendelés elküldését követően szeretne bármin változtatni, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze felénk a info@satnamjoga.hu e-mail címen, vagy bármikor a megrendelés visszaigazoló e-mailre küldött válasz e-mailben.
 11. Online tanfolyam esetén a tanfolyam kiírásában meghatározott időtartamban a Megrendelő hozzáférése garantált az anyagokhoz. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő oldalán fellépő vagy fennálló internetes vagy számítástechnikai eszközök miatt létrejövő problémákért.
 12. A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely alanyi adómentes összeg, így a végső vételár. Árajánlat kérése esetén a vételár az az ár, amiben a Felek megállapodnak.A Weboldalakról megrendelhető Szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek: a Szolgáltató részéről a www.satnamprogrma.hu/satnamjoga.hu honlapon a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail-címek, az Előfizető részéről pedig a honlapokon leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.
 2. A munkanapokon 12:00 óráig beérkezett e-mailekre Szolgáltató legkésőbb 24 óráig érdemi választ ad. Az érdemi válasz azt jelenti, hogy Szolgáltató megválaszolja az e-mailt, vagy megírja, hogy mikor tud választ adni.
 3. Szolgáltató számlaadási kötelezettségének a számlázz.könnyen.hu online számlázórendszerrel, elektronikus formában tesz eleget. A számlázó rendszer megfelelőségi nyilatkozata Szolgáltatónál rendelkezésre áll, azt kérésre megküldi Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelőnek nem áll módjában az elektronikus számla befogadása, úgy azt megrendeléskor, a számlázás megkezdése előtt jelezheti Szolgáltató felé, mely esetben Szolgáltató hagyományos, papír alapú számlát állít ki és küld meg. A számla kiegyenlítésével Megrendelő elismeri, hogy az elektronikus számlát befogadja.
 4. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.
 5. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.
 6. Jelen szerződés elfogadásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 7. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára és felelősségére veszi igénybe. Szolgáltató javasolja orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzését.
 8. Jelen szerződés elfogadásával a Megrendelő elismeri, a Szolgáltatás igénybevétele során a Megrendelőt ért bármiféle sérülés esetén a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben semmiféle követelést, igényt nem támaszt.
 9. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen szerződést egyoldalúan módosítani. A módosítás a honlapon való közzététellel válik hatályossá.
 10. A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el. A Weblapokon történő adatkezeléséről szóló tájékoztató itt érhető el.
 11. A www.satnamjoga.hu és a www.satnamprogram.hu honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni. A Weblapokon megjelenített valamennyi tartalom (pl.: Tudásanyagok, előadás, módszer, szöveg, cikk, blogbejegyzés, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan felhasználása (pl.: másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után. A fentiek megsértése esetén 1.500.000 Ft sérelemdíj kerül érvényesítésre. A Szolgáltató jogosult a sérelemdíjon túlmenő mindennemű kártérítési igény érvényesítésére is.