Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

www.satnamjoga.hu és a www. satnamprogram.hu

 1. Bevezető rendelkezések:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) Domján Mária egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.satnamjoga.hu és a www. satnamprogram.hu weboldalakon (a továbbiakban: „Weboldalak”) elérhető online jógaórára, workshopra, tematikus online programokra ( továbbiakban: „Program) illetve a Sat Nam Program (a továbbiakban: „Sat Nam Program”) történő jelentkezésre, valamint a  www.satnamjoga.hu weboldalon elérhető Webáruházban kínált termék (a továbbiakban: „Termék”) értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók a Weboldalak használatára, tartalmazza a Weboldalakra látogató valamennyi felhasználóra irányadó szabályokat (a továbbiakban együtt: „Felhasználó”).

A Weboldalakra való látogatással, valamint a Termék megrendelésével, illetve a Programra, Sat Nam Programra történő jelentkezéssel a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, Terméket nem rendelhet, Programra nem jelentkezhet, illetve azon nem vehet részt.

 1. Szolgáltatások köre:

A Weboldalakon keresztül az alábbi Szolgáltatások igénybevételére biztosít lehetőséget a Szolgáltató:

 1. A fenti webhelyen online tartalmak és a Webshop érhető el. Az elérhető online tartalmak köre: online jóga óra, workshop, tematikus program, havi program. Az online elérhető tartalmak az adott Programban részletezett időtartamban, feltételekkel, részvételi díjjal és módon érhetőek el.
 2. Az online Programokhoz és a Sat Nam Program tartalmához való hozzáférést a Szolgáltató a Weboldalakon keresztül biztosítja, melyet a Felhasználó a saját felhasználói fiókján keresztül ér el. A Felhasználó ahhoz, hogy ezeken a Programokon részt tudjon venni felhasználói fiókkal szükséges rendelkeznie. A Sat Nam Programban való részvétel díja tekintettel arra, hogy ez a Program havi rendszerességgel kerül megtartásra havi előfizetéssel is elérhető.
 3. A Felhasználó a Webáruházon keresztül Termékeket tud megtekinteni és azokat kifejezett igénye esetén megrendelni. A Termékek pontos köre, eladási ára, a Termékek összetétele és azok részletes leírása a https://satnamjoga.hu/webshop/ oldalon érhető el.
 4. A Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Domján Mária egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 23/A

A szolgáltató postacíme: 1118 Budapest, Ménesi út 23/A

A szolgáltató nyilvántartási száma: 53307246

A szolgáltató adószáma: 69523377-1-43

A szolgáltató bankszámlaszáma: OTP 11773401-00251677-00000000

IBAN: HU55117734010025167700000000

BIC: OTPVHUHB

e-mail: info@satnamjoga.hu

Szolgáltató által üzemeltetett Honlapok címe: www.satnamjoga.hu

 1. Tárhely szolgáltató adatai:

Név: VE-Matéria Kft.

Székhely: 1119 Budapest, Rátz László utca 37 Fsz. 2.

Weboldal: https//www.jugiter.hu

E-mail: jugiter@jugiter.hu

Telefonszám: +36-1-432-3232

Jelen ÁSZF a Termékek megvásárlásával, illetve a Programra, Sat Nam Programra történő jelentkezéssel, részvétellel kapcsolatban teljeskörűen szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt, abban az esetben a Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés, így az egymás közt folytatandó kommunikáció írásbeli alapja az e-mail útján történő levelezés.

 1. Termék vásárlása, Programon és a Sat Nam Programon való részvétel:
 1. A Termékek megvásárlása a Webáruházon keresztül leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Programra és a Sat Nam Programra a Weboldalakon keresztül elektronikus úton lehet jelentkezni jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 2. A Felek között a Termék megvásárlására irányuló szerződés, valamint a Programon és Sat Nam Programon való részvételi lehetőség azok megrendelésével és a Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A Termék megrendelésére vonatkozó szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.
 3. A Programban és a Sat Nam Programban való részvételi lehetőség megrendelése és annak visszaigazolása nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz.
 4. A megrendelés/jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Termék megrendelésének menete:

5.1         Termék megrendelése:

 1. A Felhasználó a Weboldalon a Webáruház menüpontból érheti el a Termékeket. A kiválasztott Termékekre kattintva jelennek meg a Termékre vonatkozó részletes információk: a Termék megnevezése, összetétele, eladási ára, mérete, színe illetve a Termékre vonatkozó egyéb specifikáció.
 2. Az adott Termék megrendelése a Termék kiválasztását követően annak „Kosárba” helyezésével történik.
 3. A „Kosárba” helyezett Termékek köre, azok ára, mennyisége, részösszege kerül feltüntetésre a Kosár összegzésénél. Amennyiben kedvezményre jogosító kuponnal rendelkezik a Felhasználó, a kupon kódjának megadásával és a Kosár frissítésével válthatja be a Kuponon feltüntetett kedvezményt. A kedvezményre jogosító kupon a vásárlás végösszegéből kerül levonásra.

5.2      Termék átvétele:

 1. Ha a Termék átvétele nem személyesen történik, a Termék kiszállítással kerül kézbesítésre. A kézbesítés díja szállítási költségként kerül meghatározásra, melyet a „Kosár”–ban szükséges megjelelni.
 2. A kiszállítás költsége nem része a Termék vételárának, annak összege a Termék eladási árától elkülönülten, de azzal együtt kerül kifizetésre.

5.3      Számlázás, fizetés:

 1. A szállítási és számlázási adatok, valamint a fizetési mód kiválasztását követően történik a megrendelés véglegesítése, majd a fizetés. A megrendelés a Szolgáltató részére a termék kifizetését követően kerül megküldésre.
 2. A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a megrendelés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megrendelés adatait, a megrendelés végösszegét, a pontos kiszállítási díjat. Ha a visszaigazolás 24 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a megrendelés és nem köteles a Termék átvételére.
 3. A számla kiállításához és a megrendelés véglegesítéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges: vezetéknév, keresztnév; e-mail cím, értesítési telefonszám; szállítási cím (ország, város, utca, házszám, irányítószám), számlázási név és cím (ország, város, utca, házszám, irányítószám) amennyiben nem egyezik a szállítási címmel.
 4. A megrendelés elküldéséhez és a számla kiállításának feltétele jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezésének elfogadása. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a megrendelés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6          A Programra és Sat Nam Programra való jelentkezés menete:

 1. A Weboldalakon elérhető Programra és Sat Nam Programra kattintva, az azokra való megrendelés elküldésével nyílik lehetősége a Felhasználónak az azokon való részvételre. A kiválasztott Programra kattintva jelenik meg az adott Program részletes ismertetése, annak tartalmának, elérhetőségére vonatkozó részletes információk.
 2. A Szolgáltató az egyes Programokhoz való hozzáférés jogát, tartalmát az egyes Programoknál külön –külön tünteti fel.
 3. Az adott Programra történő jelentkezés a Program kiválasztását követően annak „Kosárba” helyezésével történik. A „Kosárba” helyezett Program megnevezése és részvételi díja kerül feltüntetésre a „Kosár” tartalmában, valamint amennyiben kedvezményre jogosító kuponnal rendelkezik a Felhasználó, a kupon kódjának megadásával és a Kosár frissítésével válthatja be a kuponon feltüntetett kedvezményt. A kedvezményre jogosító kupon a vásárlás végösszegéből kerül levonásra.
 4. A szállítási és számlázási adatok, valamint a fizetési mód kiválasztását követően történik a Programon és a Sat Nam Programon való részvétel véglegesítése, majd annak fizetése. A Programon /Sat Nam Programon való részvételt illetve az adott Program tartalmának elérhetőségét a Szolgáltató a részvételi díj kifizetését követően tudja biztosítani.
 5. A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a megrendelés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megrendelés adatait, a megrendelés végösszegét. Ha a visszaigazolás 24 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a megrendelés és nem köteles a Termék átvételére.

7          Fizetési feltételek:

 1. Termék, Program illetve Sat Nam Program megrendelése esetén a fizetés a megrendeléssel egy időben, online kártyás vásárlással, vagy banki átutalással történik. Ha magyar forinttól eltérő devizanemben vezetett számláról kerül sor a fizetésre, az átváltás és az egyéb banki költségeket a termék megrendelője viseli.
 2. A vételár megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a vételár összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. Az összeg megérkezését követően a Felhasználó e-mailen a számlázz. hu programon keresztül számlát kap. Személyes átvétel esetén a számla a termék átvételekor kerül átadásra.
 3. Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. A bankkártya adatai Szolgáltatóhoz nem jutnak el és nem kerülnek tárolásra.

7.1.     Ismétlődő bankkártyás fizetés esetei:

A satnamprogram.hu honlapon lehetőség van havidíjas szolgáltatás megrendelésére. Az Ismétlődő fizetés egy, a Barion által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Felhasználó (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Felhasználó a megrendelni kívánt termék, vagy szolgáltatás megrendeléskor (a termék megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásval), hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

7.2      Az Ismétlődő fizetés típusa

Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Felhasználó a regisztrációs tranzakció során hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és kifejezetten elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel megterhelésre kerüljön a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám. A havi előfizetéssel igénybevehető Sat Nam Program havi díja az adott tárgyhónap azon napján kerül levonásra, amelyen legelőször a Program díja megfizetésre került. Az aktuális hónap a beérkezett összeg jóváírása után kezdhető meg.

7.3      Az Ismétlődő bankkártyás fizetés lemondása:

Ismétlődő bankkártyás fizetés esetén emailben (info@satnamjoga.hu) szükséges jelezni a ennek a Szolgáltatásnak a lemondását. A lemondási szándék jelzését követő 24 órán belül megszüntetésre kerül az ismétlődő fizetés. Lemondás esetén az addig levont összeg vissza nem térítendő. Továbbá a megvásárolt előfizetésből hátralévő időszak teljes egészében kifizetendő.

8          Átvétel módjai:

8.1      Programok/ Sat Nam Program esetében:

A Szolgáltató a Program átadását a Program tartalmának való hozzáférésével biztosítja. A Felhasználó az általa kiválasztott Programot a Weboldalon keresztül a Programra vonatkozóan biztosított időtartamban érheti el. A Program elérése a satnamprogram.hu felületen történő felhasználói fiókon keresztül érheti el a Felhasználó.

8.2      Termékek esetében:

 1. A Termék átvételére postai kézbesítés illetve személyes átvétel útján lehetséges. Személyes átvétel esetén a Felhasználó kiszállítási díj fizetése nélkül átveheti az általa megrendelt Terméket előre egyeztetett időpontban és helyszínen. Postai kézbesítés esetén a Szolgáltató a megrendelt Termékeket a fizetés teljesítésétől számított 7 napon belül postára adja. A Szolgáltató a Termékeket – Magyarország területén – a Magyar Posta Zrt-vel kézbesíti. A Felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Felhasználót terhelik.
 2. A Felhasználó a csomag átvételekor (kézbesítéskor) a kézbesítő előtt köteles megvizsgálni az adott terméket és bármilyen észlelt sérülés, meghibásodás esetén azonnal jegyzőkönyvet felvetetni a kézbesítővel, ellenkező esetben a Szolgáltató ezzel kapcsolatos reklamációt nem fogad el és ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
 3. A pontos kiszállítási díjról a Szolgáltató minden esetben a megrendelés elküldését megelőzően tájékoztatja a Felhasználót. A kiszállítással kapcsolatban a kiszállítási díjon felül külön csomagolási és egyéb költség nem kerül felszámításra.

9. Felhasználót, mint Fogyasztót megillető jogok:

9.1.        Az elállási jog:

 1. A Fogyasztó jogosult a Termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül a szerződéstől elállni, vagyis a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szüntetheti meg. Az elállási jogát a Fogyasztó a Termék megrendelésére vonatkozó visszaigazolás és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Elállás esetén a vételár, illetve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek visszajárnak a Felhasználó számára.
 2. Ha a Felhasználó az elállási jogával kíván élni, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (ld. Elállási Nyilatkozat) köteles e-mailen info@satnamjoga.hu vagy postai úton a 1118 Budapest, Ménesi út 23/A címre eljuttatni.
 3. Határidőben gyakoroltnak az elállási jog akkor minősül, ha azt a Fogyasztó az arra megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fentieknek megfelelően gyakorolta. A postai úton megküldött elállási nyilatkozat esetén a feladás napját veszi figyelembe a Szolgáltató, míg az e-mailben feladott elállás esetén a Szolgáltatóhoz való beérkezés napja az irányadó. Az elállási nyilatkozat alapján a Szolgáltató a terméket visszaveszi és annak vételárát a Fogyasztónak visszafizeti.

 

9.2         Hibás teljesítés esetén a Felhasználót, mint Fogyasztót megillető jogok:

 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a Szolgáltató, mint kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
 2. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Fogyasztó, mint jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 3. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ez azt jelenti, hogy az első hat hónapban a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a Fogyasztónak eladott dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban már a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

9.3         Kellékszavatosság:

A Szolgáltató a vásárláskor a termékben már meglévő, azonban fel nem ismert, vagy ismerhető rejtett ok miatt bekövetkező hibáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Fogyasztó választása szerint

 • kijavítást,
 • kicserélést,
 • árleszállítást kérhet, illetve
 • a vételár-visszatérítési igénnyel élhet (elállás).
 1. A Fogyasztó elsődlegesen kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva-aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Kérheti a Fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 2. A kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltatónak-a dolog tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel-megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégeznie. A Fogyasztó a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
 3. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 4. A Fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

9.4         Termékszavatosság:

 1. A Fogyasztó a Termék hibája esetén – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a kizárólag a hibás Termék kijavítása vagy kicserélése kérhető.
 2. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 3. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
 4. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 1. A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.5         Jótállás:

 1. A Termékekkel kapcsolatban felmerülő hibák esetén Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (továbbiakban: Korm.rendelet) meghatározott termékek tekintetében a Korm.rendelet foglalt rendelkezései szerint jár el. A Szolgáltató szerződésen alapuló jótállást nem vállal, kötelezettsége a Korm.rendeletben foglalt Termékek értékesítése esetén áll fenn.
 2. A Korm.rendelet alapján a Fogyasztó kijavítást vagy kicserélést kérhet. A kötelező jótállás időtartama 1 év. Az Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása.
 3. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

10          Szellemi tulajdonnal, szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések:

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalak teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató.
 2. A Weboldalakon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Weboldalak bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.
 3. A Weboldalak tartalmának bárminemű felhasználása csak a Szolgáltató előzetes, írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után.

 

 1. Panaszkezelés, Jogérvényesítési lehetőségek
 2. A Fogyasztó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a Termék Fogyasztó részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közölheti a Szolgáltatóval írásban az az info@satnamjoga.hu e-mail címre, illetve postai úton a 1118 Budapest, Ménesi út 23/A címezve.
 3. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és azt 30 napon belül megküldi a Fogyasztónak érdemi válaszával együtt. A Fogyasztó írásbeli panaszát a Szolgáltató a panasz beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.
 4. A Fogyasztó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.
 5. Online vitarendezés:

 

 1. A Fogyasztó a Szolgáltatóval az online vásárlásból eredő jogvitáját az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon keresztül is intézheti, mely az alábbi linkről érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
 2. A 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 14§-a alapján az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén – az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével – valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.
 3. A békéltető testületi eljárások az alábbi békéltető Testületeknél indíthatók:
 4. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím:testulet@bkik.hu). Fogyasztó lakóhelye alapján az alábbi Békéltető Testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154, Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím:bkmkik@mail.datanet.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 melléFax száma: (62) 426-149 E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.,

Telefonszáma: (22) 510-310, Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218, E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék, Fax száma: (36) 323-615 E-mail cím: tunde@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.,Telefonszáma: (56) 510-610, Fax száma: (56) 370-005, E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259, E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a, Telefonszám: (32) 520-860, Fax száma: (32) 520-862 E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2., Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81,Telefon/fax: (1) 792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180, Fax száma: (42) 311-750 E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma), E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

 

Telefonszáma: (92) 550-513

 

Fax száma: (92) 550-525

 

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz illetve a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervhez fordulhat: (https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,61bf1c56-3705-4710-8d3d-8cfcdc972e26)

 

 1. Záró és Vegyes Rendelkezések:

 

 1. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldalak biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle garanciát nem vállal a Weboldalak biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért.
 2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalakra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 3. A Weboldalakon található információk nem minősülnek orvosi vagy egyéb szakmai tanácsnak, és nem helyettesíthetik az adott személy egészségi állapotát figyelembe vevő eseti szakorvosi konzultációt. A Felhasználónak a Weboldalakon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.
 4. A Programban és a Sat Nam Programban minden Felhasználó a saját felelősségére vesz részt, amennyiben egészségügyi problémái vannak a Felhasználónak a bármely Programban való részvétele előtt kérjük, hogy orvosával konzultáljon.
 5. A Weboldalakon találhatóak olyan linkek is, amelyek a Szolgáltatótól független, harmadik személyek által üzemeltetett más weboldalakra mutatnak. A Szolgáltató az ilyen idegen weboldalakért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.
 6. A Szolgáltató a megrendelés, Programra való jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználó részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
 • Ha bármely működési hiba miatt a megrendelés, jelentkezés nem érkezett be.
 • A Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
  1. Jelen ÁSZF, illetve a Weboldalakon keresztül nyújtott szolgáltatások tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
  2. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalakon keresztül nyújtott Szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Weboldalak tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.
  3. Amennyiben Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Weboldalakon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Szolgáltató a Weboldalon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Budapest, 2020. december 30.

 

 

Szolgáltató

 

 

 

 

 

Függelék:

 

Elállási Nyilatkozat Minta: (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Domján Mária, 1118 Budapest, Ménesi út 23/A

e-mail cím: info@satnamjoga.hu

 

Tisztelt Szolgáltató!

Alulírott kijelentem, hogy a jogszabályok és a www.satnamprogram és www.satnamjoga.hu weboldalakra és webáruházra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint ezennel gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Fogyasztó neve:………………………………., Szerződéskötés időpontja (megrendelés visszaigazolásának napja): …………………………….., Termék megnevezése………………………, Termék átvételének időpontja: ………………………….

Fentiek szerint kérem a jelen nyilatkozatom alapján a vételár visszafizetését, egyúttal vállalom mindazon Termék hibátlan állapotban történő visszaszolgáltatását, melyre vonatkozóan az elállási joggal jelen nyilatkozatomban élek. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató addig nem köteles a termék(ek) vételárát visszafizetni, amíg a Terméket a Szolgáltató részére vissza nem juttattom. Tudomásul veszem továbbá, hogy a vételár visszafizetése banki átutalás útján történik, melyet az alábbi bankszámlára kérem teljesíteni:…………………………………………………….

 

Kelt, ………………………….

 

Aláírás