Jognyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT

A Sat Nam Jóga / Mind Jobban Kft. által működtetett weboldalakhoz

hatályos: 2017. július 1-től visszavonásig

ÁLTALÁNOS ADATOK

 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI SZÁMA
 • A szolgáltató neve: Mind Jobban Kft.
 • A szolgáltató székhelye: 118 Ménesi út 23/A
 • A szolgáltató postacíme: 118 Ménesi út 23/A
 • A szolgáltató cégbírósági bejegyzési száma: 01-09-272358
 • A szolgáltató adószáma: 25389762-2-43
 • A szolgáltató bankszámlaszáma: OTP 11702012 20004439
 • IBAN: HU53 1170 2012 2000 4439 0000 0000
 • BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
 1. A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE
 1. A AZOLGÁLTATÓ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDALAK

Jelen jognyilatkozat vonatkozik a Mind Jobban Kft. által működtetett valamennyi weboldalra. A weboldalak böngészésével a felhasználó kijelenti, hogy jelen jognyilatkozatot ismeri és feltételeit elfogadja: satnamprogram.hu, satnamjoga.hu

A weboldalak tárhelyszolgáltatója: ProfiTárhely Kft (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 17/b. III/10., telefon: +36 20 254 0866, e-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu).

 1. JOGI NYILATKOZAT, WEBOLDALAK FELHASZNÁLÁSA, KÖTBÉR
 2. A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

4.1. A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Mind Jobban Kft-nek (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

4.2. A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

 1. KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT

5.1. Az I./3. pontban felsorolt weboldalak teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevélsorozatok (publikálási időpont nélkül), a letölthető tanulmányok, a videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. Tv. alapján) és a Mind Jobban Kft, valamint Domján Mária szerző jogtulajdonát képezik.

5.2. A weboldalak mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldalak tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (Domján Mária) írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve (Domján Mária) és a forrás (az adott weboldal címe) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

5.3. Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 100.000 Ft + ÁFA, azaz napi egyszázezer magyar forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

III. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK, AZOK ELFOGADÁSA, ÉS AZ ÜZEMELTETŐ JOGAI

6.1. Az I./3. pontban felsorolt weboldalakon történő, hírlevélre vagy blogértesítőre való feliratkozás, valamint bárminemű ingyenes tanulmány letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.

6.2. Az üzemeltető a NAIH-hoz bejelentett adatkezelő (adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-69089/2013). A feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől illetve az üzemeltetőtől.

6.3. A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal üzemeltetőjétől elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (sms) fogadjon, amelyek bizonyos esetekben az üzemeltetőnek, illetve alkalmanként a hasznos információk mellett saját, vagy üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.

6.4. A nem létező e-mail címmel, a hírlevélgyűjtő típusú e-mail címmel, a nem teljes, valótlan adatokkal vagy a konkurens piaci szolgáltatók részéről történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk az üzemeltető olvasóinak köréből. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

 1. ADATKEZELÉS, ADATTÁROLÁS, BIZTONSÁGI MÁSOLAT

7.1. A feliratkozás önkéntesen történik. A feliratkozás dupla megerősítéses (úgynevezett kettős opt-in) rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mail címre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó, addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk, és nem kezeljük.

7.2. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően, kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek a fentiekben említett információs kapcsolatok biztosításán kívül semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással. Az adatmódosítás a felhasználó által kérhető az adatmódosító linkre kattintva, vagy az adatmódosítási igénynek az ügyfélszolgálat e-mail címére (info@satnamjoga.hu) történő jelzésével.

7.3. A feliratkozáskor bekért, a NAIH-hoz bejelentett kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, IP cím, a feliratkozás időpontja, telefonszám, a cég neve, számlázási és postacíme, mindig az adat jogosultja általi megadás útján. Az adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére, saját illetve esetenként üzleti partnereink hirdetéseinek küldésére használjuk. A jogosult által adott adatokat nem ellenőrizzük. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközeinken és szoftvereinkben tároljuk, azokról (kizárólag a műszaki szükségszerűség miatt) rendszeresen biztonsági másolatokat képezünk és tárolunk. Az adatokat kizárólag magyarországi elhelyezésű szervereken tároljuk.

 1. TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK
 2. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSI FELTÉTELEI

8.1. Az I./3. pontban felsorolt weboldalakon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II. 5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

8.2. Az I./3. pontban felsorolt weboldalakon található valamennyi megrendelési űrlap kitöltésével és a „Megrendelés” (vagy hasonló értelmű szóval, kifejezéssel jelölt) gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli. A megrendelő fizetési kötelezettségének köteles határidőre eleget tenni a visszaigazoló levélben található proforma számlán szereplő feltételeknek megfelelően. A végszámlát a termék árának beérkezését követően, elektronikus úton kézbesítjük, a csomaggal együtt. Amennyiben a megrendelt termék ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a bankszámlánkra, a megrendelést minden előzetes figyelmeztetés nélkül töröljük. Kintlévőségeink behajtását ügyvédi iroda partnerünk és együttműködő ügyvédeink jogi útra terelve intézik, az ország egész területén.

 1. DOBOZOS OKTATÓANYAGOK ÉS KÖNYVEK SZÁLLÍTÁSA

9.1. Dobozos oktatóanyagainkat és könyveinket postai úton szállítjuk ki a befizetés megérkezését követő 7 munkanapon belül. A szállítás díjának alapjául a Magyar Posta mindenkor érvényes ajánlott küldemény díjszabását vesszük.

9.2. A termékek és szolgáltatások gyártója, fejlesztője, a Mind Jobban Kft., valamint az értékesítéssel megbízott partnercégei fenntartják maguknak a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket indoklás nélkül (például versenyérdek ütközés miatt) elutasítsanak. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében adja fel megrendelését.

 1. KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE

10.1. Az üzemeltető forgalomban lévő kedvezményes kuponjainak összege (amely minden esetben bruttó összegben van megadva) a mindenkori számla bruttó végösszegéből kerül levonásra. A kuponok kizárólag a megadott érvényességi időn belül válthatók be, készpénzre nem válthatóak és más kedvezménnyel nem vonhatók össze. Egy vásárlásnál csak egy kupon használható fel, maximum a mindenkori bruttó végösszeg 30 %-áig. A kuponokat kizárólag azokra a termékekre és/vagy szolgáltatásokra lehet beváltani, amelyek a kuponon feltüntetésre kerültek. Több, adott időszakban érvényben lévő kedvezmény közül egy vásárlásnál kizárólag egy fajta kedvezmény érvényesíthető.

 1. SZERZŐI JOGOK, KÖTBÉR

11.1. A megrendelhető termékek és szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt állnak. A termékek és szolgáltatások a Mind Jobban Kft., valamint Domján Mária szerző jogtulajdonát képezik. A termékekről, szolgáltatásokról tilos másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján, amelyhez a szerző illetve a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre. Másolat, átdolgozás, a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a termék mindenkori árának kettőszázszorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a jogtulajdonosnak, első írásbeli felszólításra, az abban foglalt 3 vagy legfeljebb 8 napos határidőn belül.

 1. PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA

12.1. A Mind Jobban Kft. a törvényben előírt elállási időszakon belül pénzvisszafizetési garanciát vállal az általa postázott és bontatlan csomagolásban visszaküldött tananyagokra. Felbontott oktatóanyagokra a pénzvisszafizetési garancia nem érvényesíthető. Ettől a Mind Jobban Kft. egyedileg meghatározott feltételekkel eltérhet a megrendelő javára. Az egyedi feltételekről minden esetben külön írásos megállapodás szükséges.

 1. KÉPZÉSEK, OKTATÁSOK
 2. JELENTKEZÉS A KÉPZÉSEKRE

13.1. A képzésekre történő jelentkezés beérkezése után a regisztráció sikerességéről visszaigazoló e-mailt küldünk, amelynek végén megtalálható a díjbekérő “proforma számla”, vagy ezt utólag küldjük ki. A proforma számlán szereplő összeget a jelentkező köteles a fizetési határidőn belül kiegyenlíteni. A végszámlát a részvételi díj beérkezését követően, elektronikus úton kézbesítjük. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a bankszámlánkra, a megrendelést minden előzetes figyelmeztetés nélkül töröljük. Kintlévőségeink behajtását a ügyvédi iroda partnerünk és együttműködő ügyvédeink jogi útra terelve intézik, az ország egész területén.

13.2. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik meg a jelentkezést visszaigazoló e-mail, célszerű felvenni a kapcsolatot ügyfélszolgálati munkatársunkkal az I./2. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén. A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.

13.3. A részvételi díj tartalmazza a képzésre történő belépést, részvételt, a képzésen biztosított frissítők (üdítő, kávé, aprósütemény, eseti jelleggel) valamint a munkafüzet és egy toll költségét, amennyiben a képzés kiírása ettől eltérően nem rendelkezik. A résztvevő jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a képzés szervezője tárolja és további információkat küldjön számára.

 1. KÉSEDELMES FIZETÉS, ADMINISZTRÁCIÓS DÍJ, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

14.1. A képzésekre való bejutás és a részvétel csak a határidőre teljesített befizetések esetén lehetséges. Ennek hiányában a jelentkező nem jogosult a képzésen való részvételre. Kivételt képez az az eset, ha a résztvenni szándékozó jelentkező a képzés kezdetéig készpénzben megfizeti a képzés díját, valamint a díj 15 %-ának megfelelő adminisztrációs díjat, amelyről a szolgáltató a képzést követően utólag számlát küld a résztvevő részére.

14.2. Lemondási feltételek: a részvétel lemondása csak írásban (e-mailben vagy postai úton) lehetséges, legkésőbb a képzés előtt 15 nappal. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A befizetett képzés részvételi díját nem áll módunkban visszatéríteni. A képzés napját megelőző 15 nappal korábban, írásban lemondott képzések esetén, a már kifizetett részvételi díj egy éven belül felhasználható egy következő alkalomra meghirdetett ugyanolyan, vagy bármely másik képzésre. Az újabb – ugyanolyan vagy másik – képzésre való belépés a minimum 15 nappal előre lemondott képzések esetében díjmentes.

14.3. A képzés napját megelőző 15 napon belüli lemondás, vagy lemondás nélküli mulasztás esetén a befizetett képzés részvételi díját nem áll módunkban visszatéríteni, sem pedig a befizetett díjat másik képzés díjába beszámítani.

14.4. Szervező mulasztása: amennyiben a meghirdetett program a szervező, vagyis a Mind Jobban Kft. lemondása miatt hiúsul meg, akkor a teljes részvételi díjat visszautaljuk a befizető bankszámlájára.

 1. KÉPZÉSJELENTKEZÉSEK ÉS TERMÉKMEGRENDELÉSEK VISSZAUTASÍTÁSA

15.1. A Mind Jobban Kft-nek joga van visszautasítani minden olyan képzésjelentkezést vagy termékmegrendelést – ideértve a már kifizetett megrendeléseket és jelentkezéseket is –, amely üzleti érdekeit sértheti (például hasonló területen tevékenykedő, konkurens, vagy annak tűnő cég megrendelése, jelentkezése esetén). A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések és jelentkezések esetében a Mind Jobban Kft. a teljes befizetett összeget visszatéríti a befizető részére. A döntés jogát a szervező fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a résztvevő ennek ismeretében jelentkezik a képzésre.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 2. HIRDETÉSI FELTÉTELEK, HIRDETÉSI DÍJ

16.1. Az I./3. pontban felsorolt weboldalakon, a weboldalt üzemeltető cég tevékenységeivel konkurens vállalkozók illetve cégek csak hirdetési díj megfizetése mellett népszerűsíthetik saját termékeiket illetve szolgáltatásaikat. Konkurens terméknek illetve szolgáltatásnak minősül minden olyan termék illetve szolgáltatás, amely vagy amelyhez hasonló a weboldalon feltüntetve kapható illetve megrendelhető.

16.2. A termék vagy szolgáltatás népszerűsítése akár közvetlen, akár közvetett formában megvalósulhat, ideértve, de nem kizárólag: tanácsadás egy hozzászólónak, új téma indítása, saját szakértelem hirdetése, a Mind Jobban Kft. illetve Domján Mária szakértelmének megkérdőjelezése, negatív színben történő feltüntetése, jó hírnevének megsértése, becsületsértése.

16.3. Ha a hozzászólásból működő link által, vagy egyéb formában elérhető a hozzászóló, vagy az általa képviselt vállalkozás vagy cég kínálata, az esetben a cég hirdetési díjat köteles fizetni a Mind Jobban KFt. részére. A konkurens hirdetést beíró hozzászólás szerzője, illetve az általa képviselt vállalkozás vagy cég a “Küldés” gomb lenyomásával automatikusan elfogadja a hirdetési feltételeket, és vállalja a hirdetési díj számla ellenében történő megfizetését. A hirdetési díj 80.000 Ft + ÁFA / hozzászólás.

16.4. A weboldal üzemeltetője jogosult a konkurens hozzászólást törölni, de a hirdetési díj a törléstől függetlenül esedékes. A törölt hozzászólást az üzemeltető – a vita elkerülése érdekében, ténytanúsítás céljából – elektronikusan megőrzi.

 1. ILLETÉKESSÉGI NYILATKOZAT

17.1. A jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

17.2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat az üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.